Navigatie Link overslaanStart » Producten » Medische acceptatie

telefoon orv0228 511211

Hulp nodig?

Medische acceptatie overlijdensrisicoverzekering

Als u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, wilt de maatschappij graag weten dat u gezond bent. Op basis van het verzekerde bedrag dat u kiest, wordt er een gezondheidskeuring gedaan. Bij een laag verzekerd gaat dit om een paar korte vragen, een gezondheidsverklaring. Als u een hoger bedrag wilt verzekeren, dan wordt de medische acceptatie ook uitgebreider.

veranderingen in uw gezondheid

Wijzigt uw gezondheidssituatie nadat de verzekering is ingegaan? Dan hoeft u dit niet door te geven aan de verzekeraar. De gewijzigde gezondheid heeft geen invloed op de premie en dekking. 

Roken

Wanneer het niet-rokers tarief van toepassing is op uw polis en u gaat tijdens de looptijd (weer) roken, dan moet u dit wel doorgeven aan de verzekeraar. Uw polis en premie zal dan worden omgezet naar het rokers tarief. 

Wanneer u tijdens de looptijd stopt met roken en minimaal 2 jaar niet heeft gerookt ,kan de polis worden omgezet naar het gunstigere niet-rokers tarief. 

Vergelijk gemakkelijk premies en productkenmerken