Navigatie Link overslaanStart » Producten » Dekkingen vergelijken

telefoon orv0228 511211

Hulp nodig?

 

Vergelijking overlijdensrisicoverzekeringen

vergelijking dekkingen overlijdensrisicoverzekering

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Dekking en premie blijven gedurende de gehele looptijd gelijk. Dit is de beste verzekering. U betaald iets meer dan bij de dalende verzekeringen, maar u heeft de zekerheid van een gelijkblijvende uitkering. Het verzekerde bedrag verlagen, waardoor u minder premie gaat betalen, kan in de loop van de verzekeringsduur altijd. Wij adviseren vrijwel altijd een gelijkblijvende dekking af te sluiten.

Annuitair dalende overlijdensrisicoverzekering

Hierbij daalt het uitkeringsbedrag gedurende de looptijd. In de eerste jaren is de daling beperkt en in de tweede helft van de looptijd daalt de uitkering zeer scherp. U betaalt de gehele looptijd wel dezelfde premie. De laatste vier/vijf jaar (afhankelijk van de looptijd) is de polis premievrij omdat de dekking dan zeer laag is. De premie is iets minder dan bij de gelijkblijvende. Daartegenover staat dat hoe verder de looptijd vordert, hoe minder er wordt uitgekeerd indien de verzekerde komt te overlijden. Juist in de laatste periode van een looptijd is de verzekerde ouder, loopt meer risico en wordt er nog maar zeer weinig uitgekeerd. Vaak stopt men dan al met de verzekering en heeft de maatschappij nooit het risico gelopen van de oudere leeftijd!

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Hierbij daalt het uitkeringsbedrag gedurende de looptijd. Ieder jaar is de daling van het verzekerde bedrag gelijk en zodanig dat op het einde van de looptijd het verzekerde bedrag exact nul is. U betaalt de gehele looptijd wel dezelfde premie. De laatste vier/vijf jaar (afhankelijk van de looptijd) is de polis premievrij omdat de dekking dan zeer laag is. De premie is iets lager dan bij de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. Daartegenover staat dat hoe verder de looptijd vordert, hoe minder er wordt uitgekeerd indien de verzekerde komt te overlijden. Juist in de laatste periode van een looptijd is de verzekerde ouder, loopt meer risico en wordt er nog maar zeer weinig uitgekeerd. Vaak stopt men dan al met de verzekering en heeft de maatschappij nooit het risico gelopen van de oudere leeftijd!

Vergelijk gemakkelijk premies en productkenmerken